ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สุทวี ศรีสุวรรณ FMCP000126864 Kerry Oct 15, 2020 102020000003
นางสาวรุ่งอรุณ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ RI116392112TH ไปรษณีย์ไทย Oct 10, 2020 102020000002
จันทร์จิรา หลุดกระโทก FMCP000124869 Kerry Oct 02, 2020 102020000001
สุรัตน์ พลายละหาร FMCP000123120 Kerry Sep 19, 2020 092020000007
นางสาวรุ่งอรุณ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ RI116338757TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000006
นางสาวรุ่งอรุณ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ RI116337840TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000005
จิราภรณ์ เหลืองบริสุทธิ์ FMCP000121980 Kerry Sep 11, 2020 092020000004
พัชอร บุญรัตนกริจ FMCP000121621 Kerry Sep 08, 2020 092020000002
สุธีรา บุบผาชาติ FMCP000121619 Kerry Sep 08, 2020 092020000003
บ้านกลางเมือง (พระราม9-อ่อนนุช) FMCP000120603 Kerry Sep 02, 2020 092020000001
จีรวรรณ ตันติสุข FMCP000118370 Kerry Aug 19, 2020 082020000003
โยธิน แก้วคำนวน FMCP000116871 Kerry Aug 10, 2020 082020000002
วรวุต สุวรรณไชยรบ FMCP000116016 Kerry Aug 05, 2020 082020000001
กชพร อัษฎางคพิพัฌ FMCP000112159 Kerry Jul 15, 2020 072020000001
50/786 FMCP000107045 Kerry Jun 17, 2020 062020000004
ลลิตพรรณ ฉันทะดำรงรัตน์ FMCP000105983 Kerry Jun 12, 2020 062020000003
กีรตา ชำนาญดี FMCP000105435 Kerry Jun 09, 2020 062020000002
Thitimaporn Yamauthai RI069806652TH ไปรษณีย์ไทย Jun 08, 2020 062020000001
Burd Rojprasitporn FMCP000103476 Kerry May 29, 2020 052020000006
นัท สื่อกลาง FMCP000102031 Kerry May 21, 2020 052020000005
สุภกิณห์ บูชา FMCP000101480 Kerry May 18, 2020 052020000004
สุธีรา บุบผาชาติ FMCP000098714 Kerry May 02, 2020 042020000005
นางปริศนา แสนทวีสุข FMCP000098713 Kerry May 02, 2020 052020000001
จิติมา เสือทอง FMCP000098712 Kerry May 02, 2020 052020000002
หฤทัย เที่ยงธรรม FMCP000091744 Kerry Mar 21, 2020 032020000003
อามร ชู​กา​ญ​จ​นะ​ RP748575436TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 10, 2020 032020000002
นฐพร ถนัดช่าง FMCP000084710 Kerry Feb 19, 2020 022020000005
ณัฐธิดา RP721191826TH ไปรษณีย์ไทย Feb 17, 2020 022020000004
กีรตา ชำนาญดี FMCP000082910 Kerry Feb 10, 2020 022020000002
นพ.พิทยา จารุพูนผล OB060822803TH ไปรษณีย์ไทย Feb 10, 2020 022020000003
กนิษฐา เทพสุด RP721134381TH ไปรษณีย์ไทย Feb 03, 2020 022020000001
นงนุช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา PMCP000081054 Kerry Feb 01, 2020 012020000009
นางศิริลักษณ์ ยิ้มสอาด OB060802548TH ไปรษณีย์ไทย Jan 31, 2020 012020000008
อรพรรณ พูนทอง FMCP000079651 Kerry Jan 25, 2020 012020000007
ศิริพร นิรมลไพสิฐ FMCP000077553 Kerry Jan 14, 2020 012020000003
ศิริพร นิรมลไพสิฐ FMCP000077553 Kerry Jan 13, 2020 012020000003
Elena EI537692095TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2020 012020000002
พัชอร บุญรัตนกริจ RP691713915TH ไปรษณีย์ไทย Jan 04, 2020 012020000001
เดชอุดม ยอดชล EI498223924TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2019 122019000005
นัท สื่อกลาง FMCP000070243 Kerry Dec 11, 2019 122019000004
มัทณา รอดเชื้อ FMCP000069137 Kerry Dec 06, 2019 122019000001
ชนะชัย สิงห์ลือ FMCP000067545 Kerry Nov 29, 2019 112019000002
นิรชา เชื้อชาติ RP631614314TH ไปรษณีย์ไทย Oct 24, 2019 102019000001
ปวิตรา วัฒนะปราน RG142361507TH ไปรษณีย์ไทย Sep 26, 2019 092019000002
นิศาชล พลสิทธิ์ FMCP000054659 Kerry Sep 21, 2019 092019000001
ดวงทิพย์ ภักดี EI147738692TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 26, 2019 082019000007
ณรงค์ฤทธิ์ กูลเกตุวงศ์ FMCP000050197 Kerry Aug 26, 2019 082019000008
Achara Ogiwara FMCP000048486 Kerry Aug 15, 2019 082019000006
ปวิตรา วัฒนะปราน FMCP000048487 Kerry Aug 15, 2019 082019000005
สุภกิณห์ บูชา FMCP000045493 Kerry Jul 30, 2019 072019000004
ชื่อลูกค้า : สุทวี ศรีสุวรรณ
Tracking number : FMCP000126864
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003
ชื่อลูกค้า : นางสาวรุ่งอรุณ วิวัฒน์พัฒนพงศ์
Tracking number : RI116392112TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : จันทร์จิรา หลุดกระโทก
Tracking number : FMCP000124869
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : สุรัตน์ พลายละหาร
Tracking number : FMCP000123120
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : นางสาวรุ่งอรุณ วิวัฒน์พัฒนพงศ์
Tracking number : RI116338757TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : นางสาวรุ่งอรุณ วิวัฒน์พัฒนพงศ์
Tracking number : RI116337840TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : จิราภรณ์ เหลืองบริสุทธิ์
Tracking number : FMCP000121980
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : พัชอร บุญรัตนกริจ
Tracking number : FMCP000121621
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : สุธีรา บุบผาชาติ
Tracking number : FMCP000121619
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : บ้านกลางเมือง (พระราม9-อ่อนนุช)
Tracking number : FMCP000120603
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : จีรวรรณ ตันติสุข
Tracking number : FMCP000118370
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : โยธิน แก้วคำนวน
Tracking number : FMCP000116871
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : วรวุต สุวรรณไชยรบ
Tracking number : FMCP000116016
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : กชพร อัษฎางคพิพัฌ
Tracking number : FMCP000112159
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : 50/786
Tracking number : FMCP000107045
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : ลลิตพรรณ ฉันทะดำรงรัตน์
Tracking number : FMCP000105983
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : กีรตา ชำนาญดี
Tracking number : FMCP000105435
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : Thitimaporn Yamauthai
Tracking number : RI069806652TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : Burd Rojprasitporn
Tracking number : FMCP000103476
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : นัท สื่อกลาง
Tracking number : FMCP000102031
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : สุภกิณห์ บูชา
Tracking number : FMCP000101480
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : สุธีรา บุบผาชาติ
Tracking number : FMCP000098714
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : นางปริศนา แสนทวีสุข
Tracking number : FMCP000098713
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : จิติมา เสือทอง
Tracking number : FMCP000098712
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : หฤทัย เที่ยงธรรม
Tracking number : FMCP000091744
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : อามร ชู​กา​ญ​จ​นะ​
Tracking number : RP748575436TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : นฐพร ถนัดช่าง
Tracking number : FMCP000084710
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา
Tracking number : RP721191826TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : กีรตา ชำนาญดี
Tracking number : FMCP000082910
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : นพ.พิทยา จารุพูนผล
Tracking number : OB060822803TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : กนิษฐา เทพสุด
Tracking number : RP721134381TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : นงนุช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Tracking number : PMCP000081054
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000009
ชื่อลูกค้า : นางศิริลักษณ์ ยิ้มสอาด
Tracking number : OB060802548TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : อรพรรณ พูนทอง
Tracking number : FMCP000079651
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : ศิริพร นิรมลไพสิฐ
Tracking number : FMCP000077553
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : ศิริพร นิรมลไพสิฐ
Tracking number : FMCP000077553
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : Elena
Tracking number : EI537692095TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : พัชอร บุญรัตนกริจ
Tracking number : RP691713915TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : เดชอุดม ยอดชล
Tracking number : EI498223924TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : นัท สื่อกลาง
Tracking number : FMCP000070243
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : มัทณา รอดเชื้อ
Tracking number : FMCP000069137
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : ชนะชัย สิงห์ลือ
Tracking number : FMCP000067545
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : นิรชา เชื้อชาติ
Tracking number : RP631614314TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : ปวิตรา วัฒนะปราน
Tracking number : RG142361507TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : นิศาชล พลสิทธิ์
Tracking number : FMCP000054659
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : ดวงทิพย์ ภักดี
Tracking number : EI147738692TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ฤทธิ์ กูลเกตุวงศ์
Tracking number : FMCP000050197
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000008
ชื่อลูกค้า : Achara Ogiwara
Tracking number : FMCP000048486
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : ปวิตรา วัฒนะปราน
Tracking number : FMCP000048487
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : สุภกิณห์ บูชา
Tracking number : FMCP000045493
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
Powered by MakeWebEasy.com